مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راهبری صنایع بهساز

نویسنده : admin admin ۱۴۰۱/۱۱/۸ 86 بازدید 26 نظر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راهبری صنایع بهساز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: پیرو دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 30 آذر ماه  1401 شرکت راهبری صنایع بهساز، جلسه راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 8 بهمن ماه 1401 برگزار شد.

این جلسه با حضور 100 درصد سهامداران و یا نمایندگان سهام و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت راهبری صنایع بهساز در سالن کنفرانس هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار گردید.

در این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش  هیئت مدیره شرکت راهبری صنایع بهساز در خصوص عملکرد سال مالی منتهی، 30/09/ 1401 قرائت و صورت های مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت  همچنین درخصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه سهام می باشد نیز اتخاذ تصمیم شد.