مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت

نویسنده : admin admin ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ 86 بازدید 26 نظر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: پیرو دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 30 آذر ماه  1401 شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت ، جلسه راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 11 بهمن ماه 1401 برگزار شد.


این جلسه با حضور 100 درصد سهامداران و یا نمایندگان سهام و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره  شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت در سالن کنفرانس هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار گردید.


در این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش  هیئت مدیره شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی، 09/30/ 1401 قرائت و صورت های مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت  همچنین درخصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه سهام می باشد نیز اتخاذ تصمیم شد.