پانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

نویسنده : admin admin ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 86 بازدید 26 نظر

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1401 برگزار شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1401 در مورخ 25 بهمن ماه 1401 در محل دفتر مرکزی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شد.