پانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

نویسنده : admin admin ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ 86 بازدید 26 نظر

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1401 برگزار شد

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1401 در مورخ 15 اسفند ماه در محل دفتر مرکزی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شد.