معرفی هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

این شرکت در تاریخ 1367/7/25 با نام اولیه تولیدی وصادراتی بانک ملت ( سهامی خاص) تاسیس و در سال 1379 باتوجه به برخی ملاحظات در بانک ملت، به نام شرکت بهساز مشارکت های ملت تغییر نام یافت و در سال 1382 نوع شخصیت آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر نمود. شرکت بهساز مشارکت های ملت درقالب هلدینگ مالکیت و مدیریت 13 شرکت را در راستای زنجیـره ارزش و مالاً تحقق اهداف عالیـه بانک ملت، برعهده دارد.

گالری تصاویر

گزارش تصویری

مدیران هلدینگ

معرفی مدیران

مزایده ها

مزایده و مناقصه

شرکت های تابعه هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

اخبار شرکت ها

اخبار اقتصادی

سوالی دارید ؟

هلدینگ بهسازمشارکت های ملت با هدف اصلاح فرآیند ها بمنظور استفاده از ظرفیت های بالقوه و استفاده نشـده در شرکت ها، هم افزایی و ایجاد زنجیره ارزش در شرکت ها با هدف افزایش میـزان بهره وری، و افزایش ضریب نفوذ در شرکت های تابعه بمنظور تقویت نظام راهبری شرکت ها بعنوان هلدینگ فعالیت می کند.

ما آماده شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما هستیم.

تماس بگیرید !