راهبری صنایع بهساز

شرکت راهبري صنایع بهساز از جمله شرکت های IT محور بانک ملت ، فعال در زمینه طراحی ، نصب و نگهداری سامانه­هاي نظارتی و امنیتی از سال 1388 شروع به فعالیت نموده و در ادامه با ادغام شرکت بهسامان ملت ، فعالیتهایی از جمله تهیه تجهیزات و ارائه خدمات نصب و نگهداری پسیو شبکه محلی شعب و مراکز داده بانک ، ارائه خدمات فنی تابلو سردرب شعب اماکن بانک ، اجرای طرح نظارت بر بهبود هویت بصری شعب و همچنین ترویج هدف محور خدمات غیر حضوری بانک ملت در سطح شعب سراسر کشور به جمع ماموریت های شرکت اضافه گردیده است .


اهداف و استراتژی های شرکت 


تمامی اهداف و استراتژی‌های شرکت در راستای افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه به بانک معظم ملت تدوین گردیده و در راستای اجرای این ماموریت، با رویکرد مدیریت هزینه و از طرفی افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی، ضمن ایجاد انگیزه برای کارکنان ساعی، بصورت چابک و یکپارچه در بخش‌های صف و ستاد در راستای نیل به اهداف کلان بانک ملت گام برمی داریم.


·       چشم انداز شرکت  


انجام کلیه امور مرتبط با تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات بصورت هدف‌محور در تمامی سطوح عملیاتی بانک و همچنین کمک به تامین امنیت فیزیکی و شبکه بانک .

سایر شرکت های تابعه هلدینگ بهساز مشارکت های ملت