معرفی

تاریخچه

این شرکت در تاریخ 1367/7/25 با نام اولیه تولیدی وصادراتی بانک ملت ( سهامی خاص) تاسیس و در سال 1379 باتوجه به برخی ملاحظات در بانک ملت، به نام شرکت بهساز مشارکت های ملت تغییر نام یافت و در سال 1382 نوع شخصیت آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر نمود. شرکت بهساز مشارکت های ملت درقالب هلدینگ مالکیت و مدیریت 13 شرکت را در راستای زنجیـره ارزش و مالاً تحقق اهداف عالیـه بانک ملت، برعهده دارد.


شرکت های تحت مالکیت هلدینگ

- شرکت توسعه و بازاریابی و فروش ماد

- شرکت ساختمانی بانک ملت

- شرکت تدبیر ملت

- شرکت چاپ بانک ملت

- شرکت راهبری صنایع بهساز

- شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت

- شرکت واسپاری ملت

- شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح

- شرکت بهریس اصفهان

- شرکت آزادراه تهران - ساوه


شرکت های تحت مدیریت هلدینگ

- شرکت صرافی ملت

- بانک قرض الحسنه مهر ایران

- عامل و صادرات استان خراسان


اهداف کلان هلدینگ (حمایت، هدایت و نظارت شرکتهای تابعه)

• اصلاح فرآیند ها بمنظور استفاده از ظرفیت های بالقوه و استفاده نشـده در شرکت ها.

• هم افزایی و ایجاد زنجیره ارزش در شرکت ها با هدف افزایش میـزان بهره وری.

• افزایش ضریب نفوذ در شرکت های تابعه بمنظور تقویت نظام راهبری شرکت ها بعنوان هلدینگ. برنامه های جاری هلدینگ

• اولویت تخصیص تسهیلات به شرکتهای ارائه دهنده برنامه مشخص و عملیاتی .

• تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت ها با هدف حفظ و یا افزایش میزان کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مشتریان.

• تاسیس شرکت های ابزاری و پشتیبانی جدید جهت انجام ماموریت های خاص در رفع نیازهای بانک ملت و عنداللزوم ادغام شرکتهای با فعالیت مشابه.

• شناسایی موانع و ریسک های شرکتها و اقدام برای رفع آن از طریق طرح موضوعات در جلسات هیئت مدیره هلدینگ و شرکتها.

• تشکیل کمیته های مالی، ریسک، برنامه ریزی، اداری، حسابرسی و سیاست گذاری با ایفاء نقش هدایتگر و پیگیری خروجی ها و نشان دادن میزان تاثیر پذیری هر کمیته در عملکرد و تصمیمات هلدینگ

• شناسایی اموال مازاد و ناکارآمد در شرکت ها بمنظور مولدسازی دارایی های جامد

• برگزاری منظم مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده حسب مورد شرکت ها و استفاده موثر ازگزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

• پیش بینی میزان عملکرد مالی شرکتها بصورت ماهانه و تحلیل گزارشات بودجه و عملکرد با استفاده از ابزارهای آماری با هدف ایجاد انظباط مالی در شرکتها و هلدینگ

• الکترونیکی کردن فرآیندها و ایجاد بانک های اطلاعاتی از مستندات و اطلاعات و طبقه بندی و حفظ آن ها منطبق با الزامات و دستورالعمل ها

• استقرار سیستم یکپارچه مدیریت مالی با هدف نظارت مستمر بر عملکرد مالی شرکت های تابعه ( فرآیند سودآوری و کنترل هزینه).

• پیگیری ارزیابی عملکرد شرکت ها در حوزه 7 گانه (مالی، منابع انسانی، بازرگانی و فروش، فنی وتولید، تضمین وکنترل کیفیت، تحقیق و توسعه وحقوقی)

• تشکیل کارگروه تخصصی حقوقی به تفکیک پرونده های مطروحه.

• ساماندهی به پرونده های حقوقی و مطالبات کارکنان در شرکتهای واگذارشده از طریق مراجع اداری و قضایی. برنامه های آتی هلدینگ

• باز مهندسی(Re-Engineering) در شرکتهای زیرمجموعه و ایجاد زمینه های جدید در حوزه کسب و کار شرکتها منطبق با سیاست های کلان بانک ملت.

• بازنگری آیین نامه های موجود، تدوین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی مورد نیاز.

• تلفیق برنامه های شرکت ها با هدف ایجاد هم افزایی و زنجیره ارزش در شرکتها.

• تکمیل و توسعه پلتفرم ملی مولدسازی داراییهای جامد در راستای اقتصاد نوآور محور.

• یکپارچه کردن اموراداری وپشتیبانی هلدینگ (ستادی و شرکتهای تابعه) با نگاه سیستماتیک درچابک سازی ، امور رفاهی کارکنان، حراست، داراییهای شرکت و...

• ایجاد کمیته ریسک با هدف شناسایی، کنترل و نظارت ریسک ها داخلی و خارجی شرکتها جهت جلوگیری از چالشهای موجود در هلدینگ ( ستاد و شرکتها).

• یکپارچه سازی و اصلاح بانک اطلاعاتی(اتوماسیون اداری، نرم افزار های تلفیقی مالی و نرم افزار برنامه عملیاتی).

• ایجاد بسترمناسب در شرکتها به منظور سوق دادن شرکتها به سمت تدوین برنامه عملیاتی و بودجه مبتنی بر برنامه عملیاتی.