مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح

بانک ملت در سال 1371 شرکتی با نام هتل جهان در شهر مقدس مشهد با سرمایه اولیه 000/000/6 ريال تأسیس و ثبت نمود. با گسترش فعالیتهای رفاهی ، دفتر این شرکت در سال 1386 از مشهد به تهران منتقل و نام آن به شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح تغییر و نهایتاٌ سرمایه آن در سال 1400 به مبلغ 000/000/000/13 ریال افزایش یافت.

·       اهداف و استراتژی‌های شرکت:


طبق ماده 2 اصلاحی اساسنامه ، فعالیتهای شرکت شامل : اداره امور مربوط به هتلداري ، تالار پذیرایی ، درمانگاهي و بهداشتي و کلیه امور رفاهی با اولویت رفع نیازهای کارکنان بانک ملت و در صورت داشتن ظرفیت مازاد ، جهت سایر متقاضیان اعم از بنگاههای اقتصادی دولتی ، عمومی ، خصوصی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور می باشد.


 در حال حاضر شرکت با داشتن چهار واحد زیر مجموعه شامل :


        1-مرکز پزشکی و دندانپزشکی بانک ملت


        2-تالار پاسداران


        3-هتل جهان مشهد


        4-مجتمع آموزشی رفاهی یاس (ناتل کنار)


در حال خدمت رسانی می باشد


 

·       چشم انداز شرکت در دو خط :


ارائه خدمات مطلوب و شایسته در شأن کارکنان بانک ملت و افزایش رضایتمندی آنان در استفاده از خدمات رفاهی


 

سایر شرکت های تابعه هلدینگ بهساز مشارکت های ملت