بررسی چالش های قراردادی شرکت های تابعه هلدینگ با حضور معاون مدیر عامل بانک ملت

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۳/۲/۴

با حضور معاونین مدیرعامل و مدیران بانک ملت چالش های قراردادی و مالی شرکت های تابعه هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت؛ اردشیر آرش مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ در جلسه بررسی چالش های قراردادی که با حضور دکترشمسی عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل بانک ملت در امور مالی، دکتر رشیدی معاون مدیرعامل بانک ملت در امور پشتیبانی و رئیس هیات مدیره هلدینگ، دکتر ابراهیمی معاون مدیرعامل بانک ملت در امور حقوقی و نظارت و نایب رئیس هیات مدیره هلدینگ ، سرکارخانم لیلی دوست مدیر امور مالی بانک ملت، سرکار خانم کبریایی ریاست اداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک ملت، اسدی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تدبیر ملت و قدرتی مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت برگزار شد، با قدردانی از مساعدت های مدیران ارشد بانک معظم ملت، به برخی چالش ها و مشکلات در شرکت های تابعه این هلدینگ و ریسکهائی که بعضاً در روابط کاری آنها با حوزه های مختلف بانک وجود دارد، اشاره و خواستار برقراری روند بهینه فی مابین این شرکت ها و ادارات مربوطه در راستای رفع چالش های مشترک شد.

در ادامه دکتر رشیدی با اشاره به برخی چالش های شرکت های تابعه در سال گذشته اشاره کرده و عنوان کردند که این امر می تواند با برنامه ریزی و اهتمام هرچه بیشتر شرکت ها در سال پیش رو به حداقل برسد.

دکتر شمسی عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل بانک ملت در امور مالی نیز با قدردانی از هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و شرکت های زیر مجموعه به دلیل همراهی در بالا بردن سطح کیفی خدمات به مشتریان بانک در زمان ‌های مختلف، اظهار داشت، ادارات تابعه مساعدت های لازم با شرکت ها در راستای بالا بردن کیفیت خدمات و رفع چالش های پیش روی را مبذول خواهد کرد.

در این جلسه، اسدی مدیرعامل شرکت تدبیر ملت و قدرتی مدیرعامل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت  در خصوص چالش های قراردادی و مالی شرکتها مواردی را ارائه کردند.


پیوست ها

تصاویر