دوازدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۲/۶/۲۸

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: دوازدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1402 در مورخ 28  شهریور ماه در محل دفتر مرکزی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شد.