دومین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1403برگزار شد

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۳/۲/۲۴

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: دومین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1403 در مورخ 24 اردیبهشت ماه در محل دفتر مرکزی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

در این جلسه به طور ویژه مباحث مرتبط با شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح با حضور مدیرعامل شرکت مطرح و در ادامه سایر موارد طبق دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت.