صلاحي نژاد عضو هیات مدیره شرکت چاپ بانک ملت شد

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۲/۸/۲۱

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مراسم تودیع و معارفه اعضای پیشین و جدید هیات مدیره شرکت چاپ بانک ملت برگزار و نظر علي صلاحي نژاد بعنوان عضو هیات مدیره غیرموظف این شرکت معرفی شد.

این جلسه که با حضور آرش مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، نقوی مدیرعامل شرکت چاپ بانک ملت، پور حسین معاون برنامه ریزی،اقتصادی و امورشرکتهای هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران شرکت چاپ بانک ملت در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد.

 در ابتدا نقوی مدیرعامل شرکت چاپ بانک ملت ضمن خیرمقدم به مدیران حاضر در جلسه، از زحمات خوشنویسان عضو سابق هیات مدیره شرکت تشکر و برای ایشان در سمت جدید آرزوی موفقیت نمودند و سپس در ادامه آرش مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با اشاره به زحمات و تلاش های صورت گرفته در طول دوره های گذشته، آرزوی موفقیت برای عضو جدید هیات مدیره در راستای تحقق اهداف عالی و سیاستهای بانک ملت و هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت نمودند. 

آرش با تأکید بر تخصصی بودن نوع فعالیت شرکت و لزوم توجه به بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری، بر گسترش هرچه بیشتر فعالیتها و استوار سازی جایگاه شرکت چاپ بانک ملت تأکید نمود.


پیوست ها

تصاویر