علی اکبر قنبرپور عضو هیئت مدیره شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت شد

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۲/۳/۱۰

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مراسم معارفه عضو جدید هیئت مدیره شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت برگزار و علی اکبر قنبرپور بعنوان عضو هیئت مدیره غیر موظف این شرکت معرفی شد.

در این جلسه که با حضور دکتر آرش مدیر عامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، قدرتی مدیرعامل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت، پورحسین معاونت برنامه ریزی،اقتصادی و امورشرکتهای هلدینگ بهساز، صالحی عضو هیئت مدیره شرکت طرح و اندیشه به همراه معاونین و جمعی از مدیران این شرکت  برگزار شد، دکتر آرش  ضمن خیرمقدم گویی به آقای قنبرپور  به معرفی اعضای هیئت مدیره و ماموریت های شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت پرداخته و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.