مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آزادراه تهران - ساوه برگزار شد

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۲/۳/۳۰

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت؛ پیرو دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 29 اسفند ماه 1401 شرکت آزادراه تهران - ساوه ، جلسه راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 30 خرداد ماه 1402 برگزار شد.

این جلسه به ریاست مهندس رسول پورحسین معاونت برنامه ریزی،اقتصادی و امورشرکتهای هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و با حضور 100 درصد سهامداران و یا نمایندگان سهام و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت آزادراه تهران - ساوه در سالن کنفرانس هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار گردید.

در این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش  هیئت مدیره شرکت آزادراه تهران - ساوه در خصوص عملکرد سال مالی منتهی 29/12/ 1401 قرائت و صورت های مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت  همچنین درخصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه سهام می باشد نیز اتخاذ تصمیم شد.