مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خانه سازی ایرداک برگزار شد

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۲/۱۱/۹

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: پیرو دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 30 آذر ماه 1402 شرکت خانه سازی ایرداک، جلسه راس ساعت 12 روز دو شنبه مورخ 9 بهمن ماه 1402 برگزار شد.

این جلسه به ریاست دکتر ابراهیمی نایب رئیس هیات مدیره هلدینگ و با حضور خانم دکتر داودی زنجانی به عنوان ناظر از دفتر امور شرکتها و سرمایه گذاری بانک ملت ، معاونین و مدیران هلدینگ و اکثریت سهامداران و یا نمایندگان سهام ، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت خانه سازی ایرداک در سالن کنفرانس هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار گردید.


در این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش هیئت مدیره شرکت خانه سازی ایرداک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی، 09/30/ 1402 قرائت و صورت های مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت  همچنین درخصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه سهام می باشد نیز اتخاذ تصمیم شد.