مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راهبری صنایع بهساز برگزار شد

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: پیرو دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 30 آذر ماه 1402 شرکت راهبری صنایع بهساز ، جلسه راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 17 بهمن ماه 1402 برگزار شد.

این جلسه به ریاست دکتر رشیدی رئیس هیات مدیره هلدینگ و با حضور دکتر آرش مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ و خانم دکتر داودی زنجانی  از دفتر امور شرکتها و سرمایه گذاری بانک ملت به عنوان ناظرین و حضور  100 درصد سهامداران و یا نمایندگان آنها، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت راهبری صنایع بهساز در سالن کنفرانس این شرکت برگزار گردید.

در این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش  هیئت مدیره شرکت راهبری صنایع بهساز در خصوص عملکرد سال مالی منتهی، 30/09/ 1402 قرائت و صورت های مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت همچنین درخصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه سهام می باشد نیز اتخاذ تصمیم شد.