مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمانی بانک ملت برگزار شد

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: پیرو دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 30 آذر ماه 1402 شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه راس ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 15 بهمن ماه 1402 برگزار شد.

این جلسه به ریاست دکتر اردشیرآرش مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ و با حضور خانم دکتر داودی زنجانی از دفتر امور شرکتها و سرمایه گذاری بانک ملت، آقای رسول پورحسین به عنوان ناظرین و حضور  100 درصد سهامداران و یا نمایندگان آنها ، سرپرست و اعضای هیئت مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت در سالن کنفرانس این هلدینگ برگزار گردید.

در این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش هیئت مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی، 30/09/ 1402 قرائت و صورت های مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت  همچنین درخصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه سهام می باشد نیز اتخاذ تصمیم شد.