مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صرافی ملت

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صرافی ملت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: پیرو دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 30 آذر ماه  1401 شرکت صرافی ملت ، جلسه راس ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ 16 بهمن ماه 1401 برگزار شد.

این جلسه با حضور 100 درصد سهامداران و یا نمایندگان سهام و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره  شرکت صرافی ملت در سالن کنفرانس هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار گردید.

در این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش  هیئت مدیره شرکت صرافی ملت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی، 09/30/ 1401 قرائت و صورت های مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت  همچنین درخصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه سهام می باشد نیز اتخاذ تصمیم شد.