مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت برگزار شد

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: پیرو دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 30 آذر ماه 1402 شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت ، جلسه راس ساعت 9:30صبح روز سه شنبه مورخ 17 بهمن ماه 1402 برگزار شد.

این جلسه به ریاست دکتر ابراهیمی نایب رئیس هیات مدیره هلدینگ و با حضور خانم دکتر داودی زنجانی از دفتر امور شرکتها و سرمایه گذاری بانک ملت و آقای خشایار نیکزادفر به عنوان ناظرین و حضور  100 درصد سهامداران و یا نمایندگان آنها، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت  در سالن کنفرانس این شرکت برگزار گردید.

در این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش هیئت مدیره شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی، 30/09/ 1402 قرائت و صورت های مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت  همچنین درخصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه سهام می باشد نیز اتخاذ تصمیم شد.