مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح برگزار شد

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: پیرو دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 30 آذر ماه 1402 شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح، جلسه راس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 10 بهمن ماه 1402 برگزار شد.

این جلسه به ریاست دکتر رشیدی رئیس هیات مدیره هلدینگ و با حضور دکتر آرش مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ و خانم دکتر داودی زنجانی  به عنوان ناظر و حضور  100 درصد سهامداران و یا نمایندگان سهام ، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح در سالن کنفرانس این هلدینگ برگزار گردید.

در این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش  هیئت مدیره شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح در خصوص عملکرد سال مالی منتهی، 09/30/ 1402 قرائت و صورت های مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت همچنین درخصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه سهام می باشد نیز اتخاذ تصمیم شد.