مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری ملت برگزار شد

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۳/۱/۲۹

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1402 شرکت واسپاری ملت راس ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 29 فروردین ماه 1403 برگزار شد.

این جلسه با حضور آقای مجید ابراهیمی معاون مدیرعامل بانک ملت در امور حقوقی و نظارت به عنوان رئیس مجمع، آقای اردشیر آرش مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ و خانم داودی زنجانی از دفتر امور شرکتها و سرمایه گذاری بانک ملت به عنوان ناظر و همچنین اعضای هیات مدیره شرکت واسپاری ملت با حضور 78/74 درصدی سهامداران در محل تالار باشگاه بانک ملت برگزار گردید.

در ابتدای این مجمع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1403/09/30 توسط هیات مدیره شرکت ارائه و در ادامه گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1402 قرائت و پس از آن صورت های مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین در ادامه این مجمع در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه سهام می باشد نیز اتخاذ تصمیم شد.