مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت چاپ بانک ملت برگزار شد

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: پیرو دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 30 آذر ماه 1402 شرکت چاپ بانک ملت، جلسه راس ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 25 بهمن ماه 1402 برگزار شد.

این جلسه به ریاست اردشیرآرش مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ و با حضور خانم دکتر داودی زنجانی از دفتر امور شرکتها و سرمایه گذاری بانک ملت و‌‌آقای رسول پورحسین معاون برنامه ریزی، اقتصادی و امورشرکتهای هلدینگ به عنوان ناظرین و حضور  100 درصد سهامداران و یا نمایندگان آنها ، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت چاپ بانک ملت در سالن کنفرانس این شرکت برگزار گردید.

در این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش هیئت مدیره شرکت چاپ بانک ملت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/ 1402 قرائت و صورت های مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت  همچنین درخصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد نیز بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم شد.