مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۳/۲/۵

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت؛ مجمع عمومی عادی دوره مالی منتهی به 30 دی ماه 1402 هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت راس ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 5 اردیبهشت ماه 1403 برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر موسوی عضو هیات مدیره بانک ملت به عنوان رئیس مجمع، دکتر رشیدی معاون مدیرعامل بانک ملت در امور پشتیبانی، دکترابراهیمی معاون مدیرعامل بانک ملت در امور حقوقی و نظارت به عنوان ناظران مجمع، دکتر آرش مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ بعنوان منشی و خانم دکتر داودی زنجانی از دفتر امور شرکتها و سرمایه گذاری بانک ملت به عنوان نماینده سهامدار و با حضور 100 درصدی سهامداران در محل ساختمان مرکزی این هلدینگ  برگزار گردید.

در ابتدای این مجمع، گزارش هیأت‌مدیره به مجمع در خصوص فعالیت‌ها و عملکرد هلدینگ در سال مالی10 ماهه ۱۴۰۲ توسط اردشیر آرش مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت ارائه شد.

آرش در این گزارش به بیان دستاوردهای دوره مالی و برنامه‌های آتی هلدینگ پرداخت و عملکرد 10 ماهه دوره مالی هلدینگ را بسیار مطلوب ارزیابی نمود.

در ادامه این مجمع، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی هلدینگ در خصوص صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ توسط حسابرس به استماع حاضران جلسه رسید.

همچنین در ادامه این مجمع در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه سهام می باشد نیز اتخاذ تصمیم شد.